Saglasnost za slanje e-računa

Poštovani,

U skladu sa Objašnjenjem u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa Ministra finansija i Ministra trgovine, turizma i telekomunikacija od 12.12.2017.g., ovim putem želimo da Vas pozovemo da nam dostavite/potvrdite Vašu elektronsku adresu za dostavu potencijalnog računa Štamparije IDEA doo u elektronskoj formi.

Unos ili potvrdu podataka za dostavu fakture Štamparije IDEA doo iz Kragujevca, možete upisati u upitniku koji se nalazi na ovoj stranici.