P.O.S. Promotivna grafika

Kupovina na prvi pogled!

POS materijali (point of sale materials) predstavljaju moćno sredstvo za komunikaciju sa buducim kupcima u samom prodajnom objektu.
Glavni cilj je da se motiviše kupc za kupovinu,na prvi pogled !
Naš tim poslednjih godina posebno stavlja akcenat na izradu i štampu POS materijala.